Förhöjda värden av PCB och Dioxin i ekologiska ägg

13 oktober 2016

För drygt tre veckor sedan (19 sept.) lämnade Livsmedelsverket, Pontus Elvingsson information till branschföreningen Svenska Ägg om att förhöjda värden av dioxin och PCB uppmätts i ekologiska ägg som provtagits av Livsmedelsverket.

Efter att Svenska Ägg fått informationen har ett intensivt arbete pågått för att spåra orsakerna till de höga värdena. F.n. tror man att orsaken kan vara att ekologiska hönor får fiskmjöl i sitt foder. Orsaken till detta är i sin tur att ekologiska hönor inte får äta meteonin, som är ett protein som tillsätts i fodret till övriga värphöns.

Proverna som nu visat på förhöjda värden har hämtats från fem olika krav besättningar. Ingen av dessa producenter är ordinarie leverantörer till Pelle & Lisa/Norrlandsägg.

De nivåer som uppmätts i de ekologiska äggen är inte alarmerande i sig. En konsumtion på ett ekologiskt ägg om dagen innebär ingen förhöjd hälsorisk.  Ägg från övriga produktionsformer, höns i inredda burar och höns i frigående system har också mätbara nivåer av dioxin och PCB. Nivåerna går att spåra men är på mycket låga och helt ofarliga nivåer.

Just nu pågår ett arbete med Föreningen KRAV, berörda foderföretag, Jordbruksverket och Livsmedelsverket för att finna lösningar på de för höga nivåerna av dioxin och PCB. Ett första steg blir att låta foderföretagen sänka mängden fiskmjöl i fodret.

Vi rekommenderar de konsumenter som, trots allt, känner oro för de ekologiska äggen att köpa ägg från hönor i inredda burar eller hönor i frigående system inomhus.

Vi kommer att medverka till att provtagningar hos våra ekologiska besättningar utökas och att vi på så vis ska kunna garantera att inga förhöjda värden av dioxin och PCB finns i de ekologiska äggen.

För den konsument som har frågor står vi gärna till tjänst och svarar så långt vi kan. Mer information finns också hos KRAV föreningen och hos Svenska Ägg. Se adresser nedan.

 

Pelle & Lisa/Norrlands ägg:  Pelle 070 656 26 74, Janne 070 642 18 18, Ulf 070 693 99 49

Föreningen KRAV:  Åsa Odelros 070 697 66 11

Svenska Ägg:  Astrid Lovén Persson 073 823 08 90