Alla sorters ägg

Pelle & Lisa / Norrlandsägg / Yttertavle ägg har producenter med hönor i olika inhysningssystem: Ekologiska hönor som äter ekologiskt foder och har möjlighet till utevistelse under den varma årstiden. Frigående höns inomhus som äter traditionellt hönsfoder och hålls i stora öppna stallar med en del av golvytan som ströbädd. Äggförpackningarna görs av återvunnet papper, som kallas för pulp. Under senare tid har också plastförpackningar introducerats. Plasten kommer från återvunna PET-flaskor och är ett miljövänligt alternativ. En annan fördel är att konsumenten direkt kan se äggen utan att måsta öppna förpackningen.

Ägg från ekologiska hönor

Ekologiska ägg kommer från hönor som utfodrats med ekologiskt foder och som har tillgång till utevistelse under den varma delen av året. Äggen är KRAV märkta.

Ägg från ekologisk produktion märks med en kod. t ex. 0SE516. Koden betyder 0=ekologisk produktion, SE= Sverige, 516=producentens nummer.

6-pack ägg
12-pack ägg
15-pack ägg
Ekologiska ägg20-pack ägg

Ägg från frigående höns

Höns i frigående system lever i stora flockar inomhus. Hönsen har tillgång till ströbad, värprede och sittpinne. I stallet, som kan vara med våningssystem eller med bara en våning, skaffar sig varje höna sin plats i flocken och i stallet. Hon använder oftast samma värprede varje dag.

Ägg från höns i frigående system inomhus märks med en kod, t.ex. 2SE599. Koden betyder 2=frigående inomhus, SE=Sverige, 599 producentens nummer.

6-pack ägg
10-pack ägg
10-pack Jumboägg
12-pack Frukostägg
15-pack småägg
15-pack ägg
18-pack ägg
20-pack Pellelisa20-pack ägg
Pelle & Lisa 24-pack24-pack ägg
30-pack Ägg Frigående30-pack ägg

Ägg från frigående höns utomhus

Äggen i denna ask kommer från hönor som har möjlighet att vistas ute.
De kan alltså själva bestämma om vädret är tillräckligt bra för att gå ut.
Ägg från höns i frigående utomhus märks med en kod, t.ex. 1SE599. Koden betyder 1=frigående utomhus, SE=Sverige, 599 producentens nummer.

10-pack Ägg Frigående Utomhus10-pack ägg

Norrlandsägg

I detta sortiment ingår endast ägg från höns som finns hos våra norrländska producenter. Ni kan välja mellan ägg från höns i ekologisk besättning eller frigående inomhus.

Äggen i detta sortiment märks på samma sätt som äggen i de övriga sortimenten med en kod, t.ex. 0SE849. Just denna kod betyder 0=ekologisk produktion, SE=Sverige, 849 producentens nummer. I locket på asken kan ni se producentnumren för alla våra norrländska äggleverantörer. Äggen i din äggförpackning skall då ha något av dessa producentnummer.

Pelle&Lisa / Norrlandsägg - Frigående 6-pack6-pack ägg
Pelle&Lisa / Norrlandsägg - Frigående 10-pack10-pack Jumboägg
Pelle&Lisa / Norrlandsägg - Frigående 12-pack12-pack ägg
Pelle&Lisa / Norrlandsägg - Frigående 10-pack10-pack småägg
Norrlandsägg 15-pack15-pack ägg
Norrlandsägg 18-pack18-pack ägg
Norrlandsägg 20-pack20-pack ägg

Yttertavle ägg – Ägg från frigående höns

Höns i frigående system lever i stora flockar inomhus. Hönsen har tillgång till ströbad, värprede och sittpinne. I stallet, som kan vara med våningssystem eller med bara en våning, skaffar sig varje höna sin plats i flocken och i stallet. Hon använder oftast samma värprede varje dag.

Ägg från höns i frigående system inomhus märks med en kod, t.ex. 2SE599. Koden betyder 2=frigående inomhus, SE=Sverige, 599 producentens nummer.

När vi saknar ägg från Yttertavle vid utslaktningar ersätter vi detta med ägg från Norrländska äggproducenter.

Yttertavle 6-pack6-pack ägg
Yttertavle 10-pack10-pack ägg
Yttertavle 12-pack12-pack ägg
Yttertavle 15-pack15-pack ägg
Yttertavle 18-pack18-pack ägg
Yttertavle 20-pack Plast20-pack ägg