Norrlandsägg AB / Pelle & Lisa / Yttertavle ägg – Idag och imorgon

Företaget som idag omsätter ca 100 miljoner kronor har 17 anställda och har fokus på leveranser av ägg till butik. Under företaget Norrlandsägg AB finns idag 3 varumärken att välja bland:

  • Norrlandsägg
  • Pelle & Lisa
  • Yttertavle ägg

I varumärkena Norrlandsägg samt Yttertavle ägg, där får konsumenten en garanti att äggen producerats av en norrländsk producent. I “Pelle & Lisa”-sortimentet kan även ägg från producenter i södra Sverige ingå. Norrland är inte självförsörjande på ägg och därför måste tidvis ägg hämtas från äggproducenter i södra Sverige. I företagets långsiktiga strategi ingår att försöka få till stånd mer äggproduktion lokalt i Norrland. Om Norrland ska ha kvar något lantbruk så måste det finnas producenter som vill driva lantbruk och konsumenter som efterfrågar deras produkter.

Pelle&Lisa / Norrlandsägg - Företaget