Personal

Huvuddelen av det dagliga arbetet sker i Valne. Här ligger packeriet och härifrån sköts också försäljning och administration. I närliggande Röde finns värpstallar som också får sin dagliga skötsel och tillsyn av personalen i Valne.

Pelle & Lisa / Norrlandsägg / Yttertavle ägg prioriterar en god arbetsmiljö och arbetar med tydliga mål för trivsel och hälsa. Genom att systematiskt tillämpa arbetsrotation och olika arbetsställen för all personal har företaget låga sjuktal och liten personalomsättning.

Centralt i Jämtland

I företaget arbetar 16 personer. De flesta med packeriet, en chaufför och 2,5 personer i administrationen. Företagsledning och försäljningsarbete sköts också härifrån. Packeriet är lokaliserat till Valne som ligger i glesbygd mellan Östersund och Åre, centralt i Jämtland.

Pelle&Lisa / Norrlandsägg - Personal