Produktionsbild – Pelle & Lisa / Norrlandsägg / Yttertavle ägg

  1. Emballagelager
  2. Inkomande ägg
  3. Renhållning, Avfall
  4. Fika rum
  5. Administration
  6. Utgående ägg
  7. Egen distributionsbil
  8. Produktion
  9. Färdigvarulager