Återuppbyggnaden av äggpackeriet pågår - Följ utvecklingen på Facebook