Pelle & Lisa kör så det ryker

22 mars 2012

Som ett led i företagets miljöarbete byter nu Pelle & Lisa från el till pellets i produktion och värme för att minska utsläppen av CO₂.

Pelle & Lisa bygger tillsammans med Jämtkraft en pelletseldning i företagets packeri i Valne. Som ett led i vårt miljöarbete har vi utrett möjligheten att ersätta elbaserad energi med pelletseldning. Utredningen visar att uppvärmning och äggtvätt lika gärna kan ske med bioenergi, säger Pelle Sallin, vd för Pelle & Lisa
.
Investeringen är en logisk följd av stigande elpriser och ökande volymer ägg till Norrlandsmarknaden. Företaget, som 2009 investerat i större lokaler och ny maskinell utrustning för totalt 15 miljoner kronor arbetar systematiskt med miljöförbättrande åtgärder. Ett annat viktigt steg i detta arbete är introduktionen av PET-baserad återvunnen plast som förpackningsmaterial i äggaskarna. Eftersom vi är det enda packeriet i Norrland som tvättar alla ägg känns det riktigt att kunna exponera äggen i askar där konsumenten kan se innehållet säger Pelle Sallin.

Niclas Renholm som är ansvarig projektledare för Jämtkraft berättar att genom konverteringen från el till pellets så åstadkommer Pelle & Lisa en CO₂-besparing på ungefär 130 ton/år. För att kunna jämföra med något som är lättare att förstå så innebär det en inbesparing av CO₂-utsläpp motsvarande 60 000 mils bilkörning/år.