Den rosa märkningen på ägget

13 oktober 2017

Varje ägg från oss har en rosa märkning/kod som talar om i vilket land ägget är producerat, vilken bonde som har haft ansvaret för hönornas skötsel och vilken inhysning hönorna har. Ägget kan också vara märkt med en ”check” och är då av Certifierad Svensk Äggkvalitet.

Vad innebär den rosa checken och certifieringen?

– Den garanterar att hanteringen av ägget uppfyller världens hårdaste krav inom djurvälfärd, livsmedelssäkerhet, smittskydd och produktkvalitet. Svensk Äggkvalitet helt enkelt.

Varför behövs en certifiering?

– För att säkerställa att alla följer de tidigare frivilliga omsorgsprogrammen och smittskyddsprogrammen. I Sverige har en unik smittskyddsmodell byggts upp där vi arbetar förebyggande och med hälsokontroller istället för att använda antibiotika. Vi värnar om detta. Svenska ägg håller allra högsta klass och vi måste tillsammans stärka våra mervärden och också skapa nya.