Tvättade ägg

Varför packeritvättar Pelle & Lisa / Norrlandsägg / Yttertavle ägg alla ägg till konsumenten?

I dagens djurvänligare produktionssystem lägger hönorna äggen i ett rede eller ibland i ströbadet. När äggen värps är de fortfarande fuktiga på skalet och urinämnen och rester av ströbädden fastnar lätt på äggen. Smuts, damm och organiska ämnen gör att bakterier trivs på skalet. Resultat från tvättning av ägg har visat att bakterier och damm avlägsnas effektivt vilket ger en förbättrad livsmedelshygien när sådana ägg används i känsliga miljöer.

Noggranna undersökningar visar att äggets innehåll inte påverkas vid användning av moderna packeritvättar med inbyggda styr- och regleringsfunktioner. Inte heller påverkas lagringsdugligheten. För konsumenten är det tryggt att veta att skalet är fritt från föroreningar och att bakteriehalten är låg.

Hur går packeritvätt av ägg till?

Packeritvätt sker i en noggrant kontrollerad process. Äggen transporteras genom en tvättunnel med stigande temperatur och duschas med vatten innehållande en låg koncentration av tvättmedel. I det sista steget sköljs äggen av med hett rent vatten och torkas före kvalitetskontroll och märkning. Tvättprocessen övervakas kontinuerligt av packeriets personal.

Pelle&Lisa / Norrlandsägg - Kvalitets diagram
Pelle&Lisa / Norrlandsägg - Kvalitet-skillnad