Miljö

Pelle & Lisa / Norrlandsägg / Yttertavle ägg arbetar löpande med olika kontrollprogram och certifieringar där djuromsorg, miljö och livsmedelssäkerhet alltid står i fokus:

Svenska Äggs omsorgsprogram

Svenska Äggs omsorgsprogram omfattar alla våra egna och våra producenters djurstallar. Omsorgsprogrammet syftar till att garantera konsumenten att alla ägg som levereras kommer från värphönsbesättningar som till alla delar uppfyller kraven på god djuromsorg.
www.svenskaagg.se

ISO 22000

ISO 22000 är en certifiering som fokuserar på livsmedelssäkerhet. Certifieringen sker av en oberoende certifierare och syftar till att ständigt förbättra rutiner som garanterar att äggen från Pelle & Lisa / Norrlandsägg hanteras med bästa möjliga hygien.
Se vårt certifikat ISO-22000

KRAV

KRAV-anslutningen innebär att packeriet får hantera ekologiska ägg från KRAV-anslutna producenter. Ekologiska ägg ska uppfylla bestämda krav för att få säljas som KRAV-godkända. KRAV reviderar årligen företagets hantering och redovisning av försäljningen av ekologiska ägg. www.krav.se
Se vårt certifikat hos Krav

SLV

Statens Livsmedelsverk är tillsynsmyndighet för packeriet. Länsstyrelsen är tillsynsansvarigt för äggproduktionen.
www.slv.se

fti

fti-anslutningen innebär att företaget har ett ansvar och tar kostnaden för återvinning av bl.a. papp och plast som används som emballage.
www.ftiab.se

Pelle&Lisa / Norrlandsägg - Miljö